Erf in het Groen in Zuidoost-Friesland

Opdrachtgever: Landschapsbeheer Friesland

In Zuidoost-Friesland werkt Landschapsbeheer Friesland in samenwerking met de Agrarische Natuurvereniging ELAN aan verbetering van de landschapskwaliteit. Project ‘Erven in het Groen’ in Zuidoost-Friesland geeft twintig agrariërs de mogelijkheid om hun erf landschappelijk in te richten. In overleg met de erfeigenaar wordt een erfontwerpplan opgesteld en dit plan wordt uitgevoerd met Landschapsbeheer Friesland. Erf en Landschap stelt een deel van de erfontwerpen op.

 Landschappelijk inrichten van boerenerven is maatwerk