• Agrariers1

    Een agrariër aan het werk in een groene omgeving

  • Agrariers2

    Plantwerkzaamheden naast de melkveestal

  • Agrariers3

    Beplanting zorgt voor de landschappelijke inpassing van het boerenerf

Agrariërs

Voor o.a. veehouders, land- en tuinbouwers en pluimveehouders.

Wilt u uw agrarische bedrijf landschappelijk inpassen met beplanting? Heeft u plannen om uw bedrijf uit te breiden? Heeft u behoefte aan een mooie en functionele indeling van het privé- en bedrijfsgedeelte van uw erf? Erf en Landschap helpt u als onafhankelijke partij bij de landschappelijke inpassing van uw bedrijf en verzorgt de contacten met betrokken partijen zoals bijvoorbeeld de gemeente. 

Bij de inrichting of verandering van het boerenbedrijf kunt u tegen diverse vragen aanlopen. Als nieuwe plannen niet passen binnen het bouwblok van het gemeentelijke bestemmingsplan kan dit zorgen voor een lange proceduretijd.

Procedures verlopen sneller als u uw plannen voor bijvoorbeeld nieuwe stallen, mest- en voeropslag vooraf al combineert met een plan voor de landschappelijke inpassing.

 

Adviesbezoek 'rondje erf'

Erf en Landschap komt graag bij u langs voor een adviesbezoek. Samen brengen we uw erf in beeld en bespreken we uw wensen. U krijgt direct advies op maat en u ontvangt na het bezoek een notitie van wat besproken is. Met dit advies, bijvoorbeeld over aanplant van een fruitboomgaard op het voorerf of een bomenrij naast de nieuwe stal, kunt u zelf aan de slag. 

 

Ontwerp en beplantingsplan

Voorbeeld ontwerp agrarisch bedrijf

Wilt u na het adviesbezoek een uitwerking van plannen en ideeën, dan help ik u ook daarbij graag. Ik maak voor u een ontwerp, de basis voor het inrichten of uitbreiden van uw erf. Dit ontwerp ondersteunt bovendien uw vergunningsaanvraag bij de gemeente.

Daarnaast kan ik, eventueel in combinatie met het ontwerp, een beplantingsplan voor u opstellen. Het beplantingsplan is de volgende stap naar uitvoering. Een beplantingsplan levert informatie over soorten bomen en struiken, maten en aantallen van beplanting.

Bij zowel het adviesbezoek als het ontwerp besteed ik aandacht aan wet- en regelgeving en mogelijke subsidies.

 

Begeleiding uitvoering

U heeft een ontwerp laten maken door Erf en Landschap en u wilt het ontwerp graag uitvoeren in een volgend plantseizoen. De realisatie van het ontwerp kan veel tijd kosten. Op zoek naar de juiste partij die het ontwerp uitvoert, offertes aanvragen, beplanting bestellen en dan nog het plantwerk met alle voorbereidingen die daarbij horen.

Erf en Landschap helpt u hier graag bij. Ik heb een breed netwerk van goede uitvoerende partijen en leveranciers van plantmateriaal.