Uitvoering landschapsbeleid gemeente Leidschendam-Voorburg

Betrokken vanuit Landschapsbeheer Zuid-Holland

Landschapsbeheer Zuid-Holland werkte jarenlang aan de uitvoering van het landschapsbeleid voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Dit omvatte een uitgebreid pakket maatregelen voor behoud en versterking van het gebiedseigen karakter van het buitengebied. Christel Snoep heeft nieuwe projectideeën geïnitieerd en uitgevoerd in samenwerking met de gemeente. Een voorbeeld van de resultaten: tientallen meters meidoornhaag opnieuw aangeplant en hersteld.

 

Artikel uitvoering Landschapsbeleid Leidschendam-Voorburg. Bron: Landschapsbeheer Zuid-Holland.