Nije Pleats Friesland

Betrokken vanuit Landschapsbeheer Friesland

Binnen het project de ‘Nije Pleats’ van de provincie Fryslân overleggen diverse instanties (agrariërs, provincie, gemeente, welstand, landschapsarchitecten en stallenbouwers) hoe je grote agrarische bedrijven ruimtelijk en landschappelijk kunt inpassen in het karakteristieke Friese landschap. Het overleg vindt plaats aan de keukentafel op locatie. Christel Snoep adviseerde tijdens de werksessies over de toepassing van beplanting op agrarische bedrijven.

 

 Nije Pleats: landschappelijke inpassing van (nieuwe) agrarische bedrijven.