Groenontwerper gemeentelijk groen

Betrokken vanuit Gemeente Leiden

De Gemeente Leiden heeft mooie groene parels binnen haar gemeentegrenzen: stadsparken, begraafplaatsen, speelterreinen en overig openbaar groen. Christel Snoep heeft binnen het ontwerpteam meegewerkt aan inrichting van stedelijk groen. Het informeren van bewoners via inloop- en informatiebijeenkomsten was onderdeel van het inrichtingsproces. Ook heeft zij uniforme en praktische onderhoudsplannen opgesteld voor stadsparken en begraafplaatsen.    

Ontwerp en onderhoudsplan begraafplaats Groenesteeg, Leiden.