• Agrariers1

    Een agrariër aan het werk in een groene omgeving

  • Agrariers2

    Plantwerkzaamheden naast de melkveestal

  • Agrariers3

    Beplanting zorgt voor de landschappelijke inpassing van het boerenerf

 

Marieke van der Wijk - van Pagée, melkveehouder in Boijl 

‘‘In 2013 hebben wij meegedaan aan een project van Landschapsbeheer Friesland. Het betrof een project waarbij boerenerven onder de schop werden genomen om ze landschappelijk in te passen.

Christel heeft voor ons het project begeleid en een ontwerp gemaakt voor ons erf. Ze heeft met ons om tafel gezeten, het erf uitgebreid bekeken, zich verdiept in de omgeving en onze wensen en ideeën zoveel mogelijk meegenomen in een plan om ons erf in onze omgeving aan te laten sluiten. Christel zocht naar praktische oplossingen, ook toen de uitvoering van het plan gerealiseerd werd. De samenwerking met Christel hebben wij als heel plezierig ervaren! ’’