• Agrariers1

    Een agrariër aan het werk in een groene omgeving

  • Agrariers2

    Plantwerkzaamheden naast de melkveestal

  • Agrariers3

    Beplanting zorgt voor de landschappelijke inpassing van het boerenerf

 

Harmen Treur, melkveehouder in Meliskerke

 ''Om de bouw van onze nieuwe melkveestal te kunnen realiseren stelde de gemeente de vergunningseis om de stal landschappelijk in te passen met beplanting.

Ik was echter bang dat nieuwe bomen en struiken een optimale ventilatie in de weg zouden staan. Christel wilde hierin mee denken en adviseerde over toepassing van gedekte kleuren van de stal. Dit past beter in het landschap. Daarnaast heeft ze een plan opgesteld om het totale erf landschappelijk in te passen met een fraaie singel met streekeigen struiken en bomen. De nieuwe beplanting komt op plekken te staan waar het goed te combineren is met mijn bedrijfsvoering. De gemeente is met dit goede plan akkoord gegaan en mijn wens voor een goede ventilatie in de stal is met dit plan mogelijk gemaakt.''